Disclaimer

Deze disclaimer is van toepassing op de website Heerjansdam.Nu. Door deze website te gebruiken of te bezoeken stemt u in met deze disclaimer.

U kunt deze website bezoeken zonder ons mee te delen wie u bent of enige informatie over uzelf te verschaffen. Er zijn echter situaties waarbij wij informatie van u nodig hebben om bijvoorbeeld met u te corresponderen of een inschrijving te realiseren. Wij streven ernaar u dat te allen tijde te laten informeren voordat wij persoonlijke informatie via internet verzamelen.

Deze website houdt door middel van een teller het aantal bezoekers bij, de websites waar zij van afkomstig zijn en via welke provider men toegang heeft tot het internet. De resultaten worden uitsluitend in samengevoegde of gefilterde vorm gebruikt en zijn niet tot individuele personen herleidbaar. Verzamelde (persoons)gegevens worden niet aan derden verkocht of ter beschikking gesteld. De enige uitzondering hierop zijn speciale omstandigheden waarbij dit wettelijk vereist is. Tevens kunt u op ieder gewenst moment verzoeken uw gegevens uit onze bestanden te laten verwijderen

Alle informatie op deze webpagina is bedoeld voor persoonlijk en/of informatief gebruik. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. Wij spannen ons in om de informatie op deze webpagina zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn. Heerjansdam.nu aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website.

De informatie op deze website kan zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd. Wij spannen ons in om de website zo veel mogelijk beschikbaar te stellen, maar wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid.

Het auteursrecht op deze website berust bij Heerjansdam.nu of bij derden welke met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan
Heerjansdam.nu.

Heerjansdam.nu streeft er naar in alle gevallen bronnen te vermelden. Mocht u desondanks materiaal aan treffen waarvoor geen of een onjuiste bron is vermeld, en waarvoor u de rechtmatige bron bent, dan verzoeken wij u ons hierover direct te informeren zodat wij de informatie kunnen actualiseren.
Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming door Heerjansdam.nu.

Heerjansdam.Nu is een project van AW COMpany

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Help

What is 10 + 5 ?
Please leave these two fields as-is:
Om er zeker van te zijn dat een mens het formulier invult dit eenvoudige rekensommetje. :-)
WordPress theme: Kippis 1.15